SKYDD OCH SÄKERHET I KONFLIKTOMRÅDEN

I en omvärld som mer och mer präglas av våld och osäkerhet, är det nu möjligt för företag, organisationereller myndigheter att utnyttja våra erfarenheter.

Detta kan omfatta medarbetare som genomför arbetsuppdrag i mer
eller mindre riskfyllda områden.


Det kan vara kopplat till olika typer av besök, affärsmöten, samarbeten, mässor eller andra resor och som behöver göras i tjänsten eller enskilt.

Som arbetsgivare har man ett arbetsmiljöansvar för sin personal även på resa utomlands och genom att utbilda och informera sina medarbetare i resesäkerhet kan arbetsgivaren skapa förutsättningar för en så trygg arbetsmiljö som möjligt.

Kursen erbjuder följande

Utbildningen är lärarledd med instruktörer och utbildare som alla tidigare jobbat i riskmiljöer samt har god erfarenhet av att utbilda alla sorters personal, med eller utan föregående erfarenhet.

Allt utbildningsmaterial uppdateras och anpassas utefter relevanta hotbilder och lägesbilder som finns kopplat till de länder som organisationen, företaget eller myndigheten ska resa till.

Utbildning erbjuds på svenska, engelska, franska.

Målet med utbildningen är att deltagarna på ett kontrollerat och pedagogiskt sätt ska få bekanta sig med olika typer av risksituationer som man kan utsättas för, att få ökad kännedom och kunskap om dessa risker, och lära sig hantera och förebygga dessa.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara kapabla och trygga med att förebygga, minska och hantera de olika risker och situationer de kan utsättas för.

Utbildningen är lämplig för grupper om ca5–12 personer.

All utbildning sker på ett vedertaget och beprövat sätt som tillsammans med kunden genomförs på ett trygg och säkert sätt för alla inblandade.

Innehåll och upplägget i utbildningen bygger på internationella erfarenheter och beprövade metoder.

Fördelningen mellan teoretiska genomgångar och praktiska moment och övningar anpassas efter kundens behov.

Nedan följer ett urval av ämnen. Dessa kan genomföras som enskilda eller sammansatta moduler:

(innebörd, mental förberedelse och
grundläggande kunskaper)

(hotbild och riskbedömning)

(flygplatser, hotell, transport, möten och event)

(klädsel för olika aktiviteter)

(hur ska man agera och indikationer)

(anpassat för specifika skador, grundläggande prioritering, förslag till utrustning)

(mobiltelefon, satellittelefon, radio)

(vad ska vi tänka på, hur ska vi göra)

(förlopp, överlevnadsstrategier, fritagning/flykt)

Ditt meddelande har skickats.