SCANINVENT AB


Scaninvent är en globalt erkänd underleverantör för personal till byggsektorn.


Byggarbetsplatser i Sverige samt internationellt. Konstruktionsarbeten på land, sjöarbeten och olja/gas/vindkraftverk offshore. 


Som godkänd underentreprenör har vi höga krav på kvalité och säkerhet samt följer regelverk lokalt samt internationellt med vår uthyrningspersonal.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR


ANDERS


Efter många år inom ledande befattning med huvudansvar Internationellt och Skandinavisk konstruktionarbeten både på land och under vatten, i olje/gas-industrin samt offshore vindkraftverk men även inom konstruktionsarbeten med Broar, Tunnelarbeten och stora köpcenter, Reningsverk och större bostadsbyggen.


Mina Arbeten har innefattat 14 år som IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) Representative för konstruktions arbeten under vatten på stora projekt för genomförandet men även ansvaret för all säkerhet och att underleverantörer följer regelverk och genomför kontrakten enligt byggnadsplanerna.


Jag har även under denna tid samt redan från 2006 (17 år) jobbat som Offshore Manager / Superintendent på flera stora projekt i skandinavien, England samt internationellt (Afrika, Asien).


Min Bygg karriär efter Examen som Byggnadsingenjör 1990.

1991 sadlade jag om till anläggningsdykare och blev mättningsdykare 1993 påbörjade jag min internationella karriär i Nordsjön de första 8 åren för att sedermera utbilda mig till Dyk/ROV Supervisor. Superintendent och Offshore manager.


Jag drev under 1996 - 2005 Dyk / Anläggnings / Svets företag i Skandinavien / Danmark och England. Från 2005 Gick jag tillbaka till Internationella byggkontrakt (Scaninvent Ltd UK) som Dyk/ROV Supervisor och vidare upp till Offshore Construction manager samt sedermera klient representant för Olja och Gas Företag internationellt.


December 2022 Slutade jag efter 5 år i Sydkinesiska sjön för Shell Brunei och startade upp Scaninvent Sweden AB och började hyra ut europeisk arbetskraft till mestadels Sverige men även internationellt. Samt starta utbildning för personal som ska jobba i Konfliktområden, Mellersta östern och Afrika med professionella instruktörer med flera års arbetserfarenhet i att jobba och utbilda personal under dessa förhållande. Dessutom har vi sedermera börjat utbilda Lärare / Elever samt annan kommunal personal inom aggressiva konflikter/scenarior.

SÄLJCHEF / CO - OWNER


MELISSAGet in touch

 
 
 
 
unsplash