Säkerhets utbildningar

I en omvärld som mer och mer präglas av våld och osäkerhet, är det nu möjligt för företag, enskilda personer, organisationer eller myndigheter att utnyttja våra erfarenheter.

Våra kompetensområden

Skolor

I en värld där säkerhet blir allt viktigare, erbjuder vi en specialiserad säkerhetsutbildning anpassad för skolmiljöer. Vår utbildning, "Kriskunskap", är designad för att ge lärare, skolpersonal och elever de kunskaper och verktyg de behöver för att skapa en trygg och säker lärandemiljö. Vi täcker allt från grundläggande säkerhetsrutiner till hantering av nödsituationer, inklusive första hjälpen, konflikthantering och förebyggande av våld. Genom denna utbildning strävar vi efter att ge elever och lärare förmågan att känna sig säkra och skyddade, vilket bidrar till en mer harmonisk och produktiv skolmiljö.

Myndigheter

För myndigheter är säkerheten inte bara en fråga om individuell välmående, utan också en fråga om att upprätthålla offentlig ordning och förtroende. Vår utbildning, "Säkerhetskompetens för Myndigheter", är speciellt framtagen för att möta de unika behoven hos myndighetspersonal. Den täcker allt från riskbedömning och hantering av nödsituationer till kommunikation under kris och samarbete med räddningstjänster. Vi lägger stor vikt vid att utbilda personalen i hur man snabbt kan identifiera och hantera potentiella hot, samt hur man upprätthåller säkerhet och ordning under stressfyllda situationer.

Privata sektorn

I en allt mer osäker värld är det avgörande för företag att inte bara skydda sina tillgångar, utan också sina anställda. Vår utbildning, "Företagsskydd – Proaktiv Säkerhet i Arbetslivet", är skräddarsydd för att möta de säkerhetsutmaningar som den privata sektorn står inför. Vi erbjuder praktisk utbildning i allt från arbetsplatsens säkerhet till hantering av eventuella hot och kriser. Denna utbildning är avsedd att ge anställda och ledare de färdigheter och kunskaper som krävs för att effektivt hantera och förebygga säkerhetsrisker, vilket bidrar till en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö.

Vi leder dig genom din resa mot ökad säkerhet.

Vi som genomför utbildningar och föreläsningar har lång och dokumenterad kunskap inom varje ämnesområde. Under många år har vi samlat erfarenheter och kunskap från att arbeta i olika konfliktområden, som vi vill dela med oss.

Träffa utbildningsledarna

Ben

Säkerhetsrådgivare

Efter en betydande karriär inom Försvarsmakten, övergick jag i början av 2004 till en karriär inriktad på arbete med humanitära hjälporganisationer. Denna karriärförändring innebar en övergång från militär struktur till en mer dynamisk och ofta oförutsägbar arbetsmiljö i humanitära insatser.

Som säkerhetsrådgivare (Security Officer) har jag axlat ansvaret för att skydda personal och tillgångar i några av världens mest instabila och riskfyllda regioner. Min roll har även inkluderat att vara chef för säkerhetsutbildning (Chief Security Instructor), där jag utvecklat och genomfört omfattande träningsprogram för att förbereda individer och grupper för de utmaningar de kan möta i fält.

De deltagare jag har utbildat och rådgivit kommer från en mångfald av bakgrunder, inklusive FN, EU, diplomatkåren, internationella icke-statliga organisationer (INGO:s) och privata företag. Denna breda erfarenhet har gjort mig skicklig i att anpassa mina undervisningsmetoder och råd för att möta de specifika behoven hos varje organisation och individ.

Mitt arbete har huvudsakligen utförts i högriskområden och konfliktområden där utmaningarna är många, från personalens säkerhet till att bevara organisationernas integritet och skydda fysiska tillgångar. Jag har arbetat över hela Mellanöstern, Asien och Afrika, vilket har gett mig en djupgående förståelse för kulturella, politiska och sociala dynamiker i dessa regioner.

Min erfarenhet i dessa miljöer har gett mig en unik förmåga att snabbt anpassa mig till förändrande omständigheter, utveckla praktiska lösningar på komplexa problem och effektivt hantera krissituationer. Jag har också blivit en expert på att bygga och underhålla relationer med lokala aktörer, vilket är avgörande för framgången för alla humanitära insatser.

Genom mitt arbete har jag bidragit till att säkerställa att humanitära hjälpinsatser kan genomföras säkert och effektivt, även under de mest utmanande förhållandena. Min passion ligger i att ge stöd och skydd till de som arbetar för att göra en positiv skillnad i världens mest utsatta områden.

Thomas

Säkerhetsrådgivare

Jag är en säkerhetsrådgivare med omfattande och djupgående erfarenhet från arbete i högriskländer. Min expertis och kunskap har utvecklats genom mångåriga uppdrag för en rad framstående internationella och nationella organisationer.

Mitt arbete har inneburit samarbeten med flera välkända organisationer såsom Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), Utrikesdepartementet (UD), United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), International Organization for Migration (IOM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), United Nations Mine Action Service (UNMAS), Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (Säpo). Denna erfarenhet har gett mig en unik förståelse för säkerhetsfrågor i komplexa och utmanande miljöer.

Utöver mitt arbete med dessa organisationer, har jag även en gedigen bakgrund inom icke-statliga organisationer och det privata näringslivet. Denna mångsidighet gör att jag kan erbjuda skräddarsydda lösningar för en mängd olika säkerhetsutmaningar, anpassade efter varje unik situation.

Min expertis sträcker sig över flera områden, inklusive riskanalys, krishantering, strategisk planering och implementering av säkerhetsåtgärder. Jag har en särskild förmåga att skapa robusta säkerhetssystem som är effektiva även under de mest pressande och oförutsägbara förhållanden.

Med en stark grund i både teori och praktik, är jag engagerad i att ständigt utveckla mina kunskaper för att hålla mig uppdaterad med de senaste trenderna och metoderna inom säkerhetsområdet. Mina klienter kan lita på att jag levererar tjänster av högsta kvalitet, med fokus på deras specifika behov och säkerhetskrav.

 

Min erfarenhet härrör huvudsakligen från arbete med organisationer som FN, EU, UD, UNRWA, IOM, MSB, UNMAS, Försvarsmakten och Säpo, samt inom olika icke-statliga organisationer och det privata näringslivet

Kontakta oss

Vi är glada över ditt intresse för våra utbildningar. För att ge dig bästa möjliga service och skräddarsydda lösningar för dina behov, ber vi dig fylla i detta kontaktformulär. Berätta lite om dig själv, ditt företag eller organisation, och vilka specifika säkerhetsutbildningar du är intresserad av.

[contact-form-7 id="00066dd" title="Contact form 1"]

Ditt meddelande har skickats.