H.E.A.T - Träning i medvetenhet om fientliga miljöer

Skydd och säkerhet i konfliktområden

Vår globala miljö präglas alltmer av våld och osäkerhet till följd av laglöshet, politisk instabilitet och väpnade konflikter.

Vi erbjuder en möjlighet för företag, organisationer, myndigheter eller individer att dra nytta av vår erfarenhet.

Detta kan innefatta anställda som utför arbetsuppdrag i mer eller mindre riskfyllda områden.

Det kan kopplas till olika typer av besök, affärsmöten, samarbeten, mässor eller andra resor som behöver göras i tjänsten eller individuellt.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för din personal, även när de reser och arbetar utomlands.

Genom att utbilda och informera dina anställda om rese­säkerhet måste arbetsgivaren skapa de säkraste arbetsmiljöförhållandena som är möjliga.

Därför är det av yttersta vikt att förbereda personalen för de faror som kan möta dem.

Utbildningen erbjuds på engelska, svenska och franska.

Vår utbildning är uppbyggd efter dina behov. Den bygger på både teoretiska och praktiska tillämpningar.

Utbildningen genomförs av lärare och instruktörer som har omfattande erfarenhet av arbete i medel- till högriskmiljöer.

Instruktörerna är erfarna och har dokumenterade färdigheter i träning av all typ av personal, oavsett om de har tidigare erfarenhet av fientliga miljöer eller inte.

Allt utbildningsmaterial uppdateras och anpassas efter relevanta hotscenarier och situationsbilder som är kopplade till de länder eller områden där ni planerar att verka.

Ditt meddelande har skickats.