VAD VI ERBJUDER

I en omvärldsom mer och mer präglas av våld och osäkerhet, är det nu möjligt förföretag, enskilda personer, organisationer eller myndigheter att utnyttja våra erfarenheter.


Vi som genomför utbildningar och föreläsningar har lång och dokumenterad kunskap inom varje ämnesområde. Under många år har vi samlat erfarenheter och kunskap från att
arbeta i olika konfliktområden, som vi vill dela med oss.


Innehåll och upplägget i utbildningen bygger på internationella
erfarenheter och beprövade metoder.

Fördelningen mellan teoretiska genomgångar och praktiska moment och
övningar anpassas efter kundens behov.


Nedan följer ett urval av ämnen.

Dessa kan genomföras som enskilda eller sammansatta moduler:


· Personlig säkerhet (innebörd, mental förberedelse och grundläggande
kunskaper)
· Säkerhetsanalys (hotbild och riskbedömning)
· Omvärldsbevakning och lägesbild
· Kulturell förståelse
· Planera resa (flygplatser, hotell, transport, möten och event)
·Lämplig utrustning, klädsel för olika aktiviteter
·Åtgärder vid demonstrationer, upplopp (hur ska man agera och
indikationer)
· Stress och konflikthantering
· Brand och brandsläckning
· Första hjälpen ABC (anpassat för specifika skador, grundläggande
prioritering, förslag till utrustning)
· Kommunikationsmedel (mobiltelefon, satellittelefon, radio)
· Fordon och transportsäkerhet (vad ska vi tänka på, hur ska vi göra)
· Åtgärder vid pågående dödligt våld
· Kidnappning (förlopp, överlevnadsstrategier, fritagning/flykt)
· O-exploderad ammunition, Improviserade explosiva effekter, minor

Våra föreläsare och utbildare

BEN, säkerhetsrådgivare

THOMAS, säkerhetsrådgivare

Efter många år i Försvarsmakten, gick jag över till att arbeta för humanitära hjälporganisationer från början 2004.


Mitt huvudsakliga ansvar har varit som säkerhetsrådgivare (Security Officer) samt utbildning (Chief Security Instructor).


Deltagarna har i huvudsak kommit från organisationer som FN, EU, diplomatkåren, Internationella Non-Governmental Organizations (INGO’s) och privata företag.


Arbetet har till största del genomförts i högriskområden samt konfliktområden med särskilda utmaningar gällande personalens säkerhet, organisationers integritet och fysiska tillgångar. Mellanöstern, Asien och Afrika för att nämna några av de områden som jag har erfarenhet av, och arbetat i.

Jag har bred och lång erfarenhet av uppdrag i högriskländer


Mina erfarenheter kommer främst från arbete inom FN, EU, UD, UNRWA, IOM, MSB, UNMAS, Försvarsmakten, Säpo och andra Non-governmental organisationer, men även inom det privata näringslivet.