SKYDD OCH SÄKERHET I KONFLIKTOMRÅDEN

I en omvärld som mer och mer präglas av våld och osäkerhet, är det nu möjligt för företag, organisationereller myndigheter att utnyttja våra erfarenheter.


Detta kan omfatta medarbetare som genomför arbetsuppdrag i mer
eller mindre riskfyllda områden.


Det kan vara kopplat till olika typer av besök, affärsmöten,
samarbeten, mässor eller andra resor och som behöver göras i
tjänsten eller enskilt.


Som arbetsgivare har man ett arbetsmiljöansvar för sin personal
även på resa utomlands och genom att utbilda och informera sina
medarbetare i resesäkerhet kan arbetsgivaren skapa förutsättningar
för en så trygg arbetsmiljö som möjligt.


Utbildningen som erbjuds bygger på både teoretiska och praktiska
genomföranden.


Utbildningen är lärarledd med instruktörer och utbildare som alla
tidigare jobbat i riskmiljöer samt har god erfarenhet av att utbilda
alla sorters personal, med eller utan föregående erfarenhet.


Vi har ett mobilt team och reser till er.

Allt utbildningsmaterial uppdateras och anpassas utefter relevanta
hotbilder och lägesbilder som finns kopplat till de länder som
organisationen, företaget eller myndigheten ska resa till.


Utbildning erbjuds på svenska, engelska, franska.


Målet med utbildningen är att deltagarna på ett kontrollerat och
pedagogiskt sätt ska få bekanta sig med olika typer av

risksituationer som man kan utsättas för, att få ökad kännedom och
kunskap om dessa risker, och lära sig hantera och förebygga dessa.


Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara kapabla och trygga
med att förebygga, minska och hantera de olika risker och
situationer de kan utsättas för.

Utbildningen är lämplig för grupper om ca5–12 personer.

All utbildning sker på ett vedertaget och beprövat sätt som
tillsammans med kunden genomförs på ett trygg och säkert sätt för
alla inblandade.


Innehåll och upplägget i utbildningen bygger på internationella
erfarenheter och beprövade metoder.


Fördelningen mellan teoretiska genomgångar
och praktiska moment och övningar anpassas efter kundens behov.


Nedan följer ett urval av ämnen.
Dessa kan genomföras som enskilda eller sammansatta moduler:


· Personlig säkerhet (innebörd, mental förberedelse och
grundläggande kunskaper)
· Säkerhetsanalys (hotbild och riskbedömning)
· Omvärldsbevakning och lägesbild
· Kulturell förståelse
· Planera resa (flygplatser, hotell, transport, möten och event)
·Lämplig utrustning (klädsel för olika aktiviteter)
·Åtgärder vid demonstrationer, upplopp (hur ska man agera och indikationer)
· Stress och konflikthantering
· Brand och brandsläckning

· Första hjälpen ABC (anpassat för specifika skador, grundläggande prioritering, förslag till utrustning)
· Kommunikationsmedel (mobiltelefon, satellittelefon, radio)
· Fordon och transportsäkerhet (vad ska vi tänka på, hur ska vi göra)
· Åtgärder vid pågående dödligt våld
· Kidnappning (förlopp, överlevnadsstrategier, fritagning/flykt)
· Oexploderad ammunition, Improviserade explosiva effekter, minor