AKTUELLA ÄMNEN

Hoten om våld och terrorism inom Sverige har ökat under senare år.


Vi uppmanas att ”leva som vanlig men vara uppmärksamma”.


Men vad innebär detta i praktiken? Vad ska jag vara uppmärksam på?

Vad kan jag göra för att minska risken att bli drabbad? Kanske framför allt,

vad kan jag göra om det händer något…


Vi delar med oss av de kunskaper och strategier som vi själva
använt och använder.


Framför allt rekommenderar vi följande föreläsningar och
utbildningar för att skapa kunskap och förståelse. Detta ger den
nödvändiga ”verktygslådan” för att hantera de flesta situationer.PERSONLIG SÄKERHET.
Här berör vi vikten av mental förberedelse, hur man informerar sig
om olika hotbilder. Hur skall du strukturera din egen säkerhet för att
anpassa den till din situation just nu.
Detta är en utbildning som direkt riktar sig mot den höjda terrorhot
nivån men även ökar din vardagliga säkerhet.


Ca 1 timme
PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD (skolor, allmän plats, köpcentra)
Detta är när en eller flera gärningsmän attackerar en skola, allmän
plats eller byggnad. Syftet kan vara allt från att välja ut ett mål, eller
döda så många som möjligt. Här ger utbildningen en förståelse och
kunskap om hur man kan hantera och bemöta denna typen av våld.


Ca 3 timmar

FÖRSTA HJÄLPEN ALLVARLIG SKADA -  (IFAK; Individual First Aid Kit)

IFAK träning är avsedd att ge deltagarna en kunskap om hur de kan ge akut hjälp vid skador orsakade av knivvåld, skjutvapen samt skador orsakade av explosion.

Utbildningen bygger på att varje individ, med en begränsad första hjälpen-väska och kunskap, kan ge erforderlig och adekvat hjälp till en skadad på plats och så snart som möjligt i väntan på kvalificerad vård.

Förkunskap behövs i form av HLR utbildning, då vi inte kommer att beröra detta.


 Ca 3 timmar