H.E.A.T.

Hostile Environment Awareness Training


SKYDD OCH SÄKERHET I KONFLIKTOMRÅDE

I en omvärld som mer och mer präglas av våld och osäkerhet, är det nu möjligt för företag, organisationer eller myndigheter att utnyttja våra erfarenheter.


Detta kan omfatta medarbetare som genomför arbetsuppdrag i mer eller mindre riskfyllda områden.


Det kan vara kopplat till olika typer av besök, affärsmöten, samarbeten, mässor eller andra resor och som behöver göras i tjänsten eller enskilt.


Som arbetsgivare har man ett arbetsmiljöansvar för sin personal även på resa utomlands och genom att utbilda och informera sina medarbetare i resesäkerhet kan arbetsgivaren skapa förutsättningar för en så trygg arbetsmiljö som möjligt.

Utbildningen som erbjuds bygger på både teoretiska och praktiska genomföranden.


Utbildningen är lärarledd med instruktörer och utbildare som alla tidigare jobbat i riskmiljöer samt har god erfarenhet av att utbilda alla sorters personal, med eller utan föregående erfarenhet.


Vi har ett mobilt team och reser till er.

Allt utbildningsmaterial uppdateras och anpassas utefter relevanta hotbilder och lägesbilder som finns kopplat till de länder som organisationen, företaget eller myndigheten ska resa till.


Utbildning erbjuds på svenska, engelska, franska.

Målet med utbildningen är att deltagarna på ett kontrollerat och pedagogiskt sätt ska få bekanta sig med olika typer av risksituationer som man kan utsättas för, att få ökad kännedom och kunskap om dessa risker, och lära sig hantera och förebygga dessa.


Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara kapabla och trygga med att förebygga, minska och hantera de olika risker och situationer de kan utsättas för.


Utbildningen är lämplig för grupper om ca 5–20 personer.


All utbildning sker på ett vedertaget och beprövat sätt som tillsammans med kunden genomförs på ett trygg och säkert sätt för alla inblandade.

Innehåll och upplägget i utbildningen bygger på internationella erfarenheter och beprövade metoder.


Fördelningen mellan teoretiska genomgångar och praktiska moment och övningar anpassas efter kundens behov.


Nedan följer ett urval av ämnen.

Dessa kan genomföras som enskilda eller sammansatta moduler:


· Personlig säkerhet (innebörd, mental förberedelse och    grundläggande kunskaper)

· Säkerhetsanalys (hotbild och riskbedömning)

· Omvärldsbevakning och lägesbild

· Kulturell förståelse

· Planera resa (flygplatser, hotell, transport, möten och event)

· Lämplig utrustning, klädsel för olika aktiviteter

· Åtgärder vid demonstrationer, upplopp (hur ska man agera och indikationer)

· Stress och konflikthantering

· Brand och brandsläckning

· Första hjälpen ABC (anpassat för specifika skador, grundläggande prioritering, förslag till utrustning)

· Kommunikationsmedel (mobiltelefon, satellittelefon, radio)

· Fordon och transportsäkerhet (vad ska vi tänka på, hur ska vi göra)

· Åtgärder vid pågående dödligt våld

· Kidnappning (förlopp, överlevnadsstrategier, fritagning/flykt)

· Oexploderad ammunition, Improviserade explosiva effekter, minor


Efter avslutad kurs genomför vi även en utvärdering för deltagarna om hur de upplevt kursens innehåll som kan delges kunden på begäran. En utvärdering kan även göras gemensamt med kund.



För bokningar och offert klicka på: 

VÅRA INSTRUKTÖRER

BEN

SÄKERHETSRÅDGIVARE

THOMAS

SÄKERHETSRÅDGIVARE

Efter många år i Försvarsmakten, gick jag över till att arbeta för humanitära hjälporganisationer.


Utbildning samt som rådgivare för skydd och säkerhet har varit i huvudsak varit mitt ansvar sedan 2008.


Jag har utbildat 1000-tals personer genom H.E.A.T. för arbete främst i Irak och Pakistan samt många andra ämnen såsom sjukvård, körteknik, personlig säkerhet m.m.


Deltagarna har i huvudsak kommit från organisationer som FN, EU, diplomatkåren, Internationella Non-Governmental Organizations (INGO’s) och privata företag.


Som säkerhetsrådgivare har jag arbetat både åt FN samt privata organisationer.


Arbetet har till största del genomförts i konfliktområden med särskilda utmaningar gällande personals säkerhet, organisationers integritet och fysiska tillgångar. Mellanöstern, Asien och Afrika för att nämna några av de områden som jag har erfarenhet av och arbetat i.

Jag har en bred och lång erfarenhet av uppdrag i högriskländer, samt av alla delar ingående i H.E.A.T.  


Mina erfarenheter kommer främst från arbete inom FN, EU, UD, UNRWA, IOM, MSB, UNMAS, Försvarsmakten, SÄPO och andra Non-governmental organizations, men även inom det privata näringslivet.