SCANINVENT BEMANNINGSPERSONAL

Leverantör av högkvalitativ byggpersonal för nationella och Internationella byggarbetsplatser på land och offshore.

BEMANNINGSPERSONAL:

BYGGSEKTORN


- Arbets ledare inom bygg sektorn skandinavien

- Anläggnings arbetare, allt inom betong, armering, montage personal.

- Prefab väggar pelare

- Byggsmide / Licens Svetsare
ANLÄGGNINGSDYKARE


- Anläggnings dykare / IMCA och IDSA level 3

- IMCA Auditor (Internationell)

- IOGP klientrepresentanter för Dykning, ROV och byggarbetsplats (olja/gas)

- Vindkraft installationer GWO utbildade klientrepresentanter för dykning och ROV och byggarbetsplats

- Offshore Construction manager (IMCA)

- IMCA Dyk Supervisor ( IOGP / GWO )

- ROV Personal (IMCA)

- Luft och mättningsdykare IMCA, Offshore survival and GWO

- Fartygs säkerhetspersonal (ISPS Code)

Bilder från olika offshore-uppdrag:

unsplash